Wat kan b4MKB u bieden

 

Debiteuren

Debiteuren houdt in het maken facturen en het verzenden van deze facturen. Daarna begint het echte werk. Er moet namelijk gezorgd worden dat de factuur betaald wordt. Bij het uitblijven van de betaling moet er middels het debiteurenbeheer actie worden ondernomen.

 

Debiteurenbeheer bestaat uit het versturen van herinneringen en aanmaningen. Wanneer nodig kan er ook telefonisch contact worden opgezocht. Als na al deze handelingen nog geen betaling hebben plaats gevonden, dan kan er besloten worden tot een vervolgtraject. Deze loopt via een incassobureau.

Crediteuren

Iedere onderneming heeft te maken met crediteuren. Om je werk te kunnen doen, maak je kosten. De facturen waarop deze kosten in rekening worden gebracht, komen van crediteuren.

 

Door middel van een geautomatiseerd traject worden de facturen in de boekhouding verwerkt. Wanneer de factuur niet op tijd betaald is, krijgt de ondernemer een melding dat er nog openstaande facturen zijn. Zo kan de ondernemer deze alsnog betalen.

Aangiftes

Alle ondernemers hebben te maken met de Belastingdienst als het gaat om het doen van aangiftes. Het gaat dan om BTW-, Inkomstenbelasting- en Vennootschapsbelasting aangiftes. Ik kan deze aangiftes voor u voorbereiden en indien nodig ook worden ingediend.

Bank

Een bankrekening heb je nodig om je facturen te betalen of betaald te krijgen. Deze veranderingen moeten worden verwerkt. Hierdoor krijg je een overzicht van de bij- en afschrijvingen.

 

De bankrekening wordt onder andere gebruikt voor het doen van de salarisbetalingen, belastingbetalingen, enz.

Wat kan b4MKB u bieden?

b4MKB kan alle werkzaamheden voor het doen van uw administratie uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf werkzaamheden wilt uitvoeren of dat er werkzaamheden aan een andere partij zijn uitbesteed. b4MKB kan dan voor het verstrekken van de benodigde informatie zorgen. Mijn motto is dan ook: Administratie op maat! Hierop als aanvulling: b4MKB laat uw cijfers leven.

b 4 M K B   V I S I E

Administratie op maat!
b4MKB laat uw cijfers leven!